บ้านสบ๊าย สบายอยู่ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 5 กิโลเมตร
การเดินทางจากกรุงเทพฯ ทำได้โดย :
รถยนต์ส่วนตัว:
ทางด่วนสายบางนา-ตราด วิ่งผ่าน
บางพลี และบางบ่อ (จ.สมุทรปราการ)
ทางหลวงหมายเลขสาม กิโลเมตรที่ 70
ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงหาดแม่รำพึง
รวมทั้งสิ้นประมาณ 220 กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทาง:
รถโดยสารประจำทางทั้งแบบติดแอร์
และแบบธรรมดาให้บริการที่สถานีขนส่ง
เอกมัย มีตารางเดินรถ กรุงเทพฯ-ระยอง
ทุกวัน ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง
ติดต่อเรา
บ้านสบ๊ายสบาย
60/16 ถนนหาดแม่รำพึง
จังหวัดระยอง 21000
โทร:
แฟ็กซ์:
มือถือ:
038 655 435
038 655 435
087 023 1515